Tillkännagivande

Organ: Förskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 89-90

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-04-19
Datum då anslag tas ner: 2023-05-11

Sekreterare: Linnea Sten