Tillkännagivande

Organ: Förskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 115-116

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-11
Datum då anslag tas ner: 2019-07-03

Sekreterare: Lena Jarl