Tillkännagivande

Organ: Förskolenämndens beredningsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 126-127

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-08-20
Datum då anslag tas ner: 2020-09-11

Sekreterare: Hanna Söderberg