Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 43

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-19
Datum då anslag tas ner: 2019-03-13

Sekreterare: Cattis Olsson