Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 92

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-04-23
Datum då anslag tas ner: 2019-05-15

Sekreterare: Patrik Skanser