Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 173

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-08-27
Datum då anslag tas ner: 2019-09-18

Sekreterare: Patrik Skanser