Kungörelse

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 203

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-25
Datum då anslag tas ner: 2019-10-17

Sekreterare: Patrik Skanser