Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 266

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-19
Datum då anslag tas ner: 2019-12-11

Sekreterare: Patrik Skanser