Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 68

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-07
Datum då anslag tas ner: 2020-04-29

Sekreterare: Cattis Olsson