Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 273

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-08
Datum då anslag tas ner: 2020-12-30

Sekreterare: Cattis Olsson