Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 294, 297 och 300

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-16
Datum då anslag tas ner: 2021-01-07

Sekreterare: Cattis Olsson