Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §3

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-01-08
Datum då anslag tas ner: 2021-01-30

Sekreterare: Alice Helander