Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 57

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-16
Datum då anslag tas ner: 2021-03-10

Sekreterare: Alice Helander