Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §92

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-23
Datum då anslag tas ner: 2021-04-14

Sekreterare: Alice Helander