Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 291

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-10-12
Datum då anslag tas ner: 2021-11-03

Sekreterare: Alice Helander