Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 338

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-07
Datum då anslag tas ner: 2021-12-29

Sekreterare: Alice Helander