Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 9-10

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-01-25
Datum då anslag tas ner: 2022-02-16

Sekreterare: Alice Helander