Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 132

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-26
Datum då anslag tas ner: 2022-05-18

Sekreterare: Cattis Olsson