Tillkännagivande

Organ: Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 257-258

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-15
Datum då anslag tas ner: 2023-01-06

Sekreterare: Rangeen Zakholy