Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 96-118

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-31
Datum då anslag tas ner: 2022-06-22

Sekreterare: Emma Axelsson