Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 68-94

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-04-01
Datum då anslag tas ner: 2019-04-23

Sekreterare: Maria Bly