Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§95-98

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-04-09
Datum då anslag tas ner: 2019-05-01

Sekreterare: Maria Bly