Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 186 - 216

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-10-07
Datum då anslag tas ner: 2021-10-29

Sekreterare: Emma Axelsson