Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 95-123

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-29
Datum då anslag tas ner: 2020-05-21

Sekreterare: Emma Axelsson