Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 172-181

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-26
Datum då anslag tas ner: 2019-07-18

Sekreterare: Claes Danielsson, Karin Sandborgh Taylor