Kungörelse

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-06
Datum då anslag tas ner: 2019-03-28

Sekreterare: Claes Danielsson