Kungörelse

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-27
Datum då anslag tas ner: 2020-03-20

Sekreterare: Claes Danielsson