Kungörelse

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-03-26
Datum då anslag tas ner: 2020-04-17

Sekreterare: