Kungörelse

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-10
Datum då anslag tas ner: 2020-07-02

Sekreterare: