Kungörelse

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-08
Datum då anslag tas ner: 2020-10-30

Sekreterare: