Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-26
Datum då anslag tas ner: 2020-12-18

Sekreterare: