Kungörelse

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-01-28
Datum då anslag tas ner: 2021-02-19

Sekreterare: Claes Danielsson