Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§165-167, 170-174

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-16
Datum då anslag tas ner: 2021-05-08

Sekreterare: Maria Westberg