Kungörelse

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-08
Datum då anslag tas ner: 2021-04-30

Sekreterare: Maria Westberg