Kungörelse

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-29
Datum då anslag tas ner: 2021-05-21

Sekreterare: Lina Dahlström