Kungörelse

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-10
Datum då anslag tas ner: 2021-07-02

Sekreterare: