Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 287-288

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-18
Datum då anslag tas ner: 2021-07-10

Sekreterare: Claes Danielsson