Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 380

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-10-08
Datum då anslag tas ner: 2021-10-30

Sekreterare: Lina Dahlström