Kungörelse

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-25
Datum då anslag tas ner: 2021-12-17

Sekreterare: