Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 508-509

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-16
Datum då anslag tas ner: 2022-01-07

Sekreterare: Lina Dahlström