Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 27

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-04
Datum då anslag tas ner: 2022-02-26

Sekreterare: Lina Dahlström