Kungörelse

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-01-27
Datum då anslag tas ner: 2022-02-18

Sekreterare: