Anslag och kungörelse

Text

Kungörelse

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-31
Datum då anslag tas ner: 2022-04-22

Sekreterare: