Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 119, 121-124

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-11
Datum då anslag tas ner: 2022-05-03

Sekreterare: Lina Dahlström