Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 71-72

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-13
Datum då anslag tas ner: 2022-06-04

Sekreterare: Claes Danielsson