Anslag och kungörelse

Text

Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 201-214

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-23
Datum då anslag tas ner: 2022-07-15

Sekreterare: Lina Dahlström