Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 310

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-10-18
Datum då anslag tas ner: 2022-11-09

Sekreterare: