Kungörelse

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-17
Datum då anslag tas ner: 2022-12-09

Sekreterare: