Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 433

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-02
Datum då anslag tas ner: 2022-12-24

Sekreterare: Claes Danielsson