Kungörelse

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-04-06
Datum då anslag tas ner: 2023-04-28

Sekreterare: